Tłumaczenia na angielski
tanie tlumaczenia angielski opinie o tłumaczeniu tłumacz angielskiego świdnica Tłumaczenia pisemne fitness świdnica
Wszystkie zamieszczone w serwisie materiały chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez zgody firmy Frogtranslation jest zabronione.

Biuro tłumaczeń Frogtranslation działa na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Tłumaczenia mogą być dostarczane drogą elektroniczną, pocztową, bądź wysyłką kurierską.


Oceń nasze biuro tłumaczeń
4.5 stars
Ocena: 4.5 Głosy: 86

Oferujemy profesjonalne tłumaczenia umów różnego rodzaju z języka angielskiego na polski z języka polskiego na angielski.

Niektóre obszary tłumaczeń tekstów umów:

 • tłumaczenie umowy pożyczki, zamiany, dostawy, kontraktacji
 • tłumaczenie umowy kupna, sprzedaży, zlecenia
 • windykacji, testamentu, upoważnienia, umocowania stron, wniosku, zasądzenia zapłaty, nakazu płatniczego,
 • klauzuli wykonalności, zabezpieczenia bankowego, nakazu komorniczego, pełnomocnictw, dokumentów rejestrowych,
 • wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego KRS, świdectwa niekaralności, z zakresu obrotu gospodarczego, weksla, weksli,
 • tłumaczenie umowy poręczenia, darowizny, renty, adhezyjna
 • tłumaczenie umowa o dożywocie, umowy pożyczki
 • tłumaczenie umowy o pracę
 • umowa rezerwacyjna, umowa przedwstępna, przewozowa,
 • umowa nabycia akcji, cesji, przyrzeczona, sprzedaży,
 • tłumaczenie umowy o międzynarodową dystrybucję produktu,
 • tłumaczenie umowy o patronat reklamowy oraz cesję praw do wizerunku i marek,
 • tłumaczenie umów serwisowych,
 • tłumaczenie umów dzierżawy w celu umieszczenia urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz w celach przeprowadzenia linii transmisyjnych przez wydzierżawione obszary,
 • tłumaczenie umowy z wydawcą o wydanie książki,
 • tłumaczenie warunków wielu umów o zarządzanie budynkami biurowymi i hotelami,
 • umowa cywilnoprawna, o pracę, reprezentacji, pełnomocnictwa,
 • umowa zastępstwa procesowego, zlecenia, umowa o dzieło,
 • umowa dostawy, umowa darowizny pojazdu,
 • tłumaczenie umów sprzedaży sprzętu, urządzeń, produktów, opakowań, myśli technologicznej i wielu innych,
 • tłumaczenie umów wynajmu i podnajmu powierzchni, budynków, urządzeń oraz sprzętu,
 • tłumaczenia umów o podwykonawstwo, zlecenie, pracę itp.,
 • tłumaczenie umów o świadczenie usług doradczych,
 • umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia,
 • umowa spółki, umowa akwizycji, umowa zamiany,
 • rozporządzenia, dyrektywy, zarządzenia, ustawy, przepisy, regulaminy, oświadczenia, pelnomocnictwa
 • zaświadczenia, ugody, listu intencyjnego, danych uzupełniających stron lub pełnomocników, porozumienia
 • tłumaczenie umowy rachunku bankowego, w zakresie czynności bankowych
 • tłumaczenie umowy agencyjnej, komisu, przewozu, spedycji
 • tłumaczenie umowy koncesyjnej na organizowanie gier losowych,
 • tłumaczenie umowy kupna-sprzedaży lokomotywy wraz z warunkami jej przyszłego serwisowania,
 • tłumaczenie wzorów możliwych umów zawieranych przez pracodawcę
 • tłumaczenie umowy ubezpieczenia, przechowania, składu, umowy spółki
 • odpowiedzi na pozew, pisma zawierającego wnioski dowodowe, pozwu, pozwu wzajemnego, sprzeciwu od wyroku zaocznego
 • nakazu zapłaty, protestu, odwołania, powołania, wyroku sądowego, wniosku, zażalenia, zasądzenia alimentów
 • tłumaczenie umowy o dzieło, o roboty budowlane, umowy najmu, leasingu, umowy użyczenia
 • czeków, akcji, obligacji, pożyczki, kredytu, zobowiązania, ofert, przetargów, aukcji, factoringu, franchisingu, warunków umownych,
 • studium wykonalności, żądania zwrotu, ochrony praw autorskich, arbitrażu, przeniesienia praw, cesji, zastawu, protestu,
 • ustanowienia zastępstwa procesowego, postępowania ugodowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej dla urzędów,
 • kancelarii adwokackich, radców prawnych, notariuszy, rzczników patentowych, adwokatów z urzędu, zrzeszeń,
 • związków, doradców podatkowych, fundacji, towarzystw, sądu, klientów firmowych i prywatnych.
 • tłumaczenia umów dostawy produktów, opakowań, oprogramowania,
 • tłumaczenie umowy sponsoringu,
 • tłumaczenie umowy produkcji zleconej,
 • tłumaczenia umów o przyłączenie do sieci gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej budynku,

Oferta tłumaczeń

 • Tłumaczenia naukowe
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia literackie
 • Tłumaczenia informatyczne
 • Tłumaczenia ekonomiczne
 • Tłumaczenia korespondencji
 • Tłumaczenia zwykłe
 • Tłumaczenia pisemne
 • Tłumaczenia patentów
 • Tłumaczenia budowlane
 • Tłumaczenia umów
 • Tłumaczenia reklamowe
 • Biuro Tłumaczeń Frogtranslation - Monika Dąbrowska (Matykiewicz) - Profesjonalne tłumaczenia pisemne tekstów na język angielski
  tel: 509-904-198 / e-mail: monika@frogtranslation.com - Prześlij swój tekst do wyceny. Przetłumaczenie go to nie problem.
  Jeżeli nie wiesz jak i gdzie przetłumaczyć jakiś tekst - zleć go mi. Tanie tłumaczenia tekstów angielskich to moja specjalność.


  Projekt i wykonanie: execute.pl