Tłumaczenia na angielski
tanie tlumaczenia angielski opinie o tłumaczeniu tłumacz angielskiego świdnica Tłumaczenia pisemne fitness świdnica
Wszystkie zamieszczone w serwisie materiały chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez zgody firmy Frogtranslation jest zabronione.

Biuro tłumaczeń Frogtranslation działa na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Tłumaczenia mogą być dostarczane drogą elektroniczną, pocztową, bądź wysyłką kurierską.


Oceń nasze biuro tłumaczeń
4.5 stars
Ocena: 4.5 Głosy: 86

Oferujemy profesjonalne tłumaczenia patentów z języka angielskiego na polski z języka polskiego na angielski.

Niektóre obszary tłumaczeń patentów, certyfikatów, norm itp:

 • tłumaczenie aprobaty technicznej ITB dachówkowych blach stalowych powlekanych oraz stalowych powlekanych blach trapezowych,
 • tłumaczenie patentu wkładki nakrętki przekładni śrubowej, tocznej,
 • patenty na wynalazki, opisy patentowe, skróty opisów zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych
 • świadectwa dodatkowe, świadectwa ochronne dodatkowe, świadectwa użyteczności dodatkowe
 • opisy zgłoszeń, świadectwa ochronne, świadectwa autorskie, świadectwa użyteczności
 • wzory użytkowe, artykuły, decyzje, sprawozdania, ekspertyzy, wyniki badań
 • tłumaczenie dodatkowych wymagań normatywnych podczas transportowania gorących roztopionych mas,
 • tłumaczenie normy dotyczącej dźwignic i wyposażenia oraz wyposażenia nieelektrotechnicznego,
 • tłumaczenie opisu wymagań, badań i kryteriów oceny stawianych wyrobom, które mają spełniać normy ustawowe stawiane stałym urządzeniom gaśniczym mgłowym,
 • tłumaczenie projektu normy międzynarodowej podającej zasady i określającej podstawowe wymagania dla projektu i wdrożenia systemu śledzenia łańcucha paszowo-spożywczego,
 • tłumaczenia kart bezpieczeństwa materiału zgodnych z dyrektywami unijnymi,
 • opisy wynalazków, zastrzeżenia, abstrakty, dowody pierwszeństwa
 • dokumentacja związana ze zgłaszaniem do ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych
 • dokumentacje techniczne i prawne, specyfikacje techniczne, opinie ekspertów
 • instrukcje, analizy, raporty, umowy, licencje, certyfikaty, inne
 • tłumaczenie przysiegle dyplomu
 • tłumaczenia przysięgłe świadectwa
 • tłumaczenia dyplomow Politechniki
 • tłumaczenia norm europejskich dotyczących emisji spalin,
 • tłumaczenia norm dotyczących technologii obróbki stopów tytanowych,
 • tłumaczenia norm dotyczących śrub specjalnych,
 • tłumaczenie wypisu dyplomu i zestawienia ocen
 • tłumaczenie dyplomu seminarium
 • tłumaczenie dyplomu zawodowego
 • tłumaczenie dyplomu szkoły wyższej
 • tłumaczenie dyplomu szkoły średniej
 • Tlumaczenie dyplomu uzyskania kwalifikacji zawodowych
 • tłumaczenia przysięgłe książeczki wojskowej
 • tłumaczenia dyplomów ukończenia kursu zawodowego
 • tłumaczenie certyfikatu jakości
 • tłumaczenia certyfikatów jakościowych
 • tłumaczenie certyfikatu zgodności norm
 • tłumaczenie certyfikatu bezpieczeństwa
 • tłumaczenie normy dotyczącej pokryć dachowych,
 • Tlumaczenie przysiegle świadectwa maturalnego
 • tłumaczenia dyplomów kształcenia zawodowego
 • tłumaczenie dyplomu sportowego
 • tłumaczenie dyplomu ze szkolenia branżowego
 • tłumaczenia norm dotyczących składowania i utylizacji różnych rodzajów odpadów,
 • Tlumaczenia dyplomów Uniwersytetu
 • tłumaczenie normy europejskiej o systemach przewodowych z tworzyw sztucznych dla dostaw wody pod ciśnieniem lub bez ciśnienia,
 • tłumaczenie norm dotyczących zasad projektowania i testowania, jak również norm wymiarowych dotyczących techniki odwadniania i mostowych studzienek ściekowych,
 • tłumaczenie certyfikatów zgodności z normami urządzeń i podzespołów,
 • tłumaczenie przysiegłe dyplomu wyższej uczelni
 • tłumaczenie przysięgłe indeksu
 • tłumaczenie legitymacji szkolnej
 • tłumaczenie legitymacji studenckiej
 • Tiułumaczenia świadectw produkcyjnych
 • tłumaczenia zaświadczeń produktowych
 • tłumaczenie świadectw szkolnych, świadectwa ukończenia uczelni, szkoły itp.
 • Tlumaczenie świdectwa szkoły podstawowej
 • tłumaczenie certyfikatu kompatybilności

Oferta tłumaczeń

 • Tłumaczenia naukowe
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia literackie
 • Tłumaczenia informatyczne
 • Tłumaczenia ekonomiczne
 • Tłumaczenia korespondencji
 • Tłumaczenia zwykłe
 • Tłumaczenia pisemne
 • Tłumaczenia patentów
 • Tłumaczenia budowlane
 • Tłumaczenia umów
 • Tłumaczenia reklamowe
 • Biuro Tłumaczeń Frogtranslation - Monika Dąbrowska (Matykiewicz) - Profesjonalne tłumaczenia pisemne tekstów na język angielski
  tel: 509-904-198 / e-mail: monika@frogtranslation.com - Prześlij swój tekst do wyceny. Przetłumaczenie go to nie problem.
  Jeżeli nie wiesz jak i gdzie przetłumaczyć jakiś tekst - zleć go mi. Tanie tłumaczenia tekstów angielskich to moja specjalność.


  Projekt i wykonanie: execute.pl