Tłumaczenia na angielski
tanie tlumaczenia angielski opinie o tłumaczeniu tłumacz angielskiego świdnica Tłumaczenia pisemne fitness świdnica
Wszystkie zamieszczone w serwisie materiały chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez zgody firmy Frogtranslation jest zabronione.

Biuro tłumaczeń Frogtranslation działa na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Tłumaczenia mogą być dostarczane drogą elektroniczną, pocztową, bądź wysyłką kurierską.


Oceń nasze biuro tłumaczeń
4.5 stars
Ocena: 4.5 Głosy: 86

Oferujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentów ekonomicznych z języka angielskiego na polski z języka polskiego na angielski.

Niektóre obszary tłumaczeń tekstów z ekonomii:

 • tłumaczenia fundusze powiernicze, dokumentów GPW
 • TAK, kredytów, księgowości, papierów wartościowych
 • tłumaczenia prawo bankowe, prawa finansowego, praw papierów wartościowych, prawa ubezpieczeniowego
 • prospekty emisyjne, protokołów ze spotkań rad nadzorczych, protokołu z posiedzenia Zarządu
 • tłumaczenie artykułów na temat systemów zarządzania danymi produktu, dokumentacją techniczną, wiedzą o produktach i cyklem życia produktu, łańcuchem dostaw,
 • tłumaczenie opracowania modelu finansowania przedsięwzięć,
 • tłumaczenie artykułów na temat organizacji przepływu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • tłumaczenie artykułów z zakresu zagadnień związanych z cyklem życia produktów,
 • tłumaczenie serii artykułów na temat systemów wspomagania planowania w przedsiębiorstwach, a w tym zarządzania kontaktami z klientami i zarządzenia informacjami oraz bazami danych i globalną synchronizacją danych,
 • tłumaczenia systemów finansowo – księgowych z obszaru ubezpieczeń
 • raport z zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości
 • tłumaczenia informacji nt. emitenta i papierów wartościowych mających być przedmiotem oferty publicznej
 • tłumaczenia opisu oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej, perspektyw rozwoju emitenta oraz podmiotu udzielającego zabezpieczenia wierzytelności
 • tłumaczenia informacji dotyczących praw i obowiązków związanych z papierami wartościowymi dla inwestorów
 • tłumaczenia prospektu emisyjnego
 • tłumaczenia umów kredytowych, umów kupna, umów leasingowych, umów pożyczki, umowy sprzedaży
 • biznesplany i analizy ekonomiczne, systemy bankowe i ubezpieczeniowe.
 • badania i analizy rynku np. SWOT, oprogramowanie ERP, CRM, SCM,
 • tłumaczenie publikacji na temat nowoczesnego sposobu zarządzania cyklami życia produktów,
 • tłumaczenie zestawu pytań kontrolnych służących dogłębnej analizie przedsiębiorstwa i mających doprowadzić do stworzenia planu jego reorganizacji oraz wdrożenia narzędzi efektywniejszego zarządzania informacjami i zasobami,
 • tłumaczenie zasad współpracy oraz konsultacji przy zleceniu przygotowania szczegółowego biznesplanu dla projektu,
 • tłumaczenie serii artykułów obrazujących, na przykładach działania różnych firm i stosowanych przez nie praktyk rynkowych, przykładowe zagadnienia z różnych dziedzin marketingu i ekonomii dla szkoły biznesu,
 • tłumaczenia rachunkowości bankowej, rachunkowości zakładów ubezpieczeń
 • tłumaczenia raportów giełdowych z rynku kapitałowego i pieniężnego, sprawozdań finansowych
 • tłumaczenie artykułów poruszających zagadnienia związane z zarządzaniem wydajnością przedsiębiorstwa, efektywnością oraz optymalizacją pracy a także wskaźnikami wydajności,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: karta podatkowa; podatek liniowy spadki i darowizny
 • podatki od czynności – działania podatników i organów państwowych , na przykład hipoteka, darowizna, intercyza, sprzedaż, zamiana, pożyczka (czynności cywilnoprawne opodatkowane opłaty skarbowe,
 • tłumaczenie artykułów na temat automatyzacji procesu projektowania oraz automatyzacji zakładowej gospodarki materiałowej,
 • tłumaczenie artykułów poruszających problemy planowania zasobów finansowych i zasobów ludzkich, zasobów wytwarzania, planowania potrzeb materiałowych przedsiębiorstw produkcyjnych,
 • tłumaczenie artykułów na temat planowania zasobów przedsiębiorstwa,
 • prospekt emisyjny, oferta publiczna, sprawozdanie z dopuszczenia papierów wartościowych
 • sprawozdanie ze sporządzenia prospektu emisyjnego, dokument zatwierdzający prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • raport z udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości, informacji do oferty publicznej
 • podatki od majątku – majątek osób prawnych lub fizycznych oraz pośrednio dochód uzyskiwany przy wykorzystaniu tych składników majątku, należą tu podatki i opłaty lokalne (na przykład: targowa, miejscowa), podatek rolny, podatek leśny,
 • podatki od obrotu – przychody oraz wydatki na nabycie czy przywóz do kraju: podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, podatek od gier,
 • podatki opłaty i abonamenty – za korzystanie z zasobów środowiska lub infrastruktury, za korzystanie z dróg. Opłaty uzdrowiskowe, drogowe, produktowe
 • Akcje, Analizy Spółek, Bankowość Internetowa, Bankowość Inwestycyjna , Bilanse, Fuzje, Kontakty terminowe, memoranda Informacyjne
 • Oferty Publiczne, Prospekty Emisyjne, Sprawozdania Biegłych Rewidentów , Sprawozdania Okresowe, Sprawozdania Roczne, Wskaźniki Techniczne
 • tłumaczenia biznesplanów i sprawozdań finansowych, operacyjnych, prawnych, technicznych, handlowych, inwestorskich, organizacyjnych, okresowych
 • tłumaczenie załączników uzupełniających informacje okołorynkowe, plany odcinkowe, fragmenty sporządzane w ramach planowania rzeczowego i finansowego
 • Tlumaczenie informacji o produkcie i usługach, zdolności produkcyjnej firmy, sytuacji rynkowej, sprzedaży, systemie zarządzania i strukturze organizacyjnej
 • sytuacji finansowej oraz dotyczące zaopatrzenia efektywności przedsięwzięć; Plany marketingowe, analiza SWOT, analiza otoczenia rynkowego
 • tlumaczenia celów, dla których biznes plan jest sporządzony, Plan marketingowy z
 • prognoza działalności firmy. Tłumaczenie planów marketingowych przed założeniem nowego przedsiębiorstwa
 • tłumaczenie planu marketingowego podczas łączenia przedsiębiorstw,
 • raporty okresowe, raporty kwartalne, raporty roczne, bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów gotówkowych, wyniki finansowe,
 • zestawienia sprawozdawcze, zestawienia tabelaryczne, zestawienia walutowe, badanie obrotu gotówkowego, bezgotówkowego,
 • tłumaczenie opracowania dotyczącego analizy zjawiska mobbingu jako zagrożenia rozwoju organizacji,
 • tłumaczenie artykułów poruszających problemy outsourcingu.
 • podatki od osób fizycznych, podatki od osób prawnych, podatki od wartości dodane VAT, podatki od darowizny
 • podatki gruntowe, podatki leśne, korporacyjne, podatki od dochodu
 • stawki podatku
 • Tlumaczenie analizy uzyskania zewnętrznych środków na finansowanie działalności oraz ryzykownych przedsięwzięć,
 • Tłumaczenie planów marketingowych dotyczących. zmiany form własności lub profilu działalności
 • tłumaczenia biznesplanów ukierunkowanych na nowe rynki, duże inwestycje, modernizacja
 • tłumaczenia audytu, bankowości, biznesplanu, ekonometrii
 • tłumaczenia finansowe finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, finansów samorządowych
 • sprawozdania finansowe, raporty roczne i kwartalne, prospekty emisyjne,
 • cesje, certyfikaty, gwarancje ubezpieczeniowe, polisy, faktury, rachunki,
 • sprawozdania z audytów, umowy kredytowe, kupna-sprzedaży, leasingowe, pożyczki,
 • tłumaczenia wyceny przedsiębiorstwa, zarządzania ryzykiem
 • tłumaczenie artykułów o oprogramowaniu wspomagającym kontakty z klientem, umożliwiającym konfigurowanie, kosztorysowanie i składanie zamówień,
 • dokument ofertowy i dokument podsumowujący
 • opis emitenta i papierów wartościowych mających być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym
 • raport z wykonania planu, sprawozdanie z wykonania założeń finansowych, wytyczne sprzedażowe, analiza wskaźnikowa

Oferta tłumaczeń

 • Tłumaczenia naukowe
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia literackie
 • Tłumaczenia informatyczne
 • Tłumaczenia ekonomiczne
 • Tłumaczenia korespondencji
 • Tłumaczenia zwykłe
 • Tłumaczenia pisemne
 • Tłumaczenia patentów
 • Tłumaczenia budowlane
 • Tłumaczenia umów
 • Tłumaczenia reklamowe
 • Biuro Tłumaczeń Frogtranslation - Monika Dąbrowska (Matykiewicz) - Profesjonalne tłumaczenia pisemne tekstów na język angielski
  tel: 509-904-198 / e-mail: monika@frogtranslation.com - Prześlij swój tekst do wyceny. Przetłumaczenie go to nie problem.
  Jeżeli nie wiesz jak i gdzie przetłumaczyć jakiś tekst - zleć go mi. Tanie tłumaczenia tekstów angielskich to moja specjalność.


  Projekt i wykonanie: execute.pl