Tłumaczenia na angielski
tanie tlumaczenia angielski opinie o tłumaczeniu tłumacz angielskiego świdnica Tłumaczenia pisemne fitness świdnica
Wszystkie zamieszczone w serwisie materiały chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez zgody firmy Frogtranslation jest zabronione.

Biuro tłumaczeń Frogtranslation działa na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Tłumaczenia mogą być dostarczane drogą elektroniczną, pocztową, bądź wysyłką kurierską.


Oceń nasze biuro tłumaczeń
4.5 stars
Ocena: 4.5 Głosy: 86

Oferujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentów z obszaru budownictwa z języka angielskiego na polski z języka polskiego na angielski.

Niektóre obszary tłumaczeń:

 • dokumentacje projektów budowlanych
 • tłumaczenia pozwoleń na budowę
 • tłumaczenie opisu wymagań dotyczących armatury, orurowania
 • tłumaczenie scenariusza pożarowego
 • tłumaczenia badań, analiz i ofert z branży budowlanej
 • tłumaczenia opisów projektów budowlanych, centrów handlowych, centrów biznesowych
 • materiały z zakresu budowy dróg
 • osiedli i budynków apartamentowych jak również rozbudowy i przebudowy dróg, autostrad
 • tłumaczenia opisów całych inwestycji budowlanych
 • instalacje i wyposażenie
 • instrukcje obsługi maszyn budowlanych
 • tłumaczenia budżetów realizacji inwestycji budowlanych
 • tłumaczenia raportów przy projektach budowlanych oraz sprawozdań z nadzoru
 • dokumentacje budowlane
 • dokumentacje wykonawcze i podwykonawcze budynków
 • zagęszczarki jednokierunkowe i inne maszyny zagęszczające
 • tłumaczenia opisów aktualnych stanów budynków biurowych oraz planów ich rozbudowy
 • tłumaczenie opracowania dotyczącego oferowanych produktów
 • tłumaczenie katalogu firmy produkującej materiały budowlane
 • tłumaczenia zezwoleń, certyfikatów i świadectw
 • tłumaczenia dokumentacji instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania
 • tłumaczenie planów inwestycyjnych, regulaminów
 • tłumaczenia opinii rzeczoznawców, zaświadczeń
 • dokumentacji rozwojowej, pozwoleń, zezwoleń, akceptacji
 • tłumaczenia dokumentów rejestracyjnych, wpisów do ewidencji
 • dokumentacje przetargowe, dokumentacje budowlane przebudowy i budowy drogi
 • tłumaczenia opracowania technicznego instalacji teletechnicznych
 • tłumaczenia planów realizacji prac wykonawczych projektu, dokumentacje podwykonawcze
 • tłumaczenia opisu instalacji elektrycznej do projektu budowlanego
 • tłumaczenia opisu koncepcji technologicznej budowy
 • tłumaczenie opisu projektu wykonania izolacji termicznych budynku
 • dokumentacje budowy dróg i mostów, CAD itp
 • tłumaczenie dokumentacji dotyczącej warunków technicznych i architektonicznych budowy
 • tłumaczenie projektu domu jednorodzinnego wraz z projektami instalacji
 • tłumaczenie tekstu podsumowującego badanie
 • materiały izolacyjne
 • metody instalacji (np. instalacji sanitarnych)
 • tłumaczenie instrukcji przygotowania fundamentów
 • systemy automatyki budowlanej itp
 • tłumaczenie specyfikacji budowlanych
 • budownictwo mieszkaniowe, budownictwo użyteczności publicznej
 • budownictwo przemysłowe, drogowe, kolejowe, budownictwo sanitarne
 • budownictwo sakralne, obronne, architektura
 • produkcja materiałów, instalacje elektryczne, systemy klimatyzacji
 • badania gruntu, renowacja zabytków
 • badania gruntu, renowacja zabytków
 • młoty spalinowe, urządzenia oraz akcesoria pneumatyczne
 • kotły c.o., piece, grzejniki, systemy kominkowe, automatyka ciepłownicza
 • aparaturę kontrolno-pomiarową, parowniki
 • instrukcje elektronarzędzi
 • elektrotechnika
 • agregaty prądotwórcze, frezarki
 • elektroenergetyka
 • teksty dotyczące eksploatacji
 • łączność i telekomunikacja
 • instrukcje telefonów
 • systemów telefonii bezprzewodowej, systemów satelitarnych
 • dokumentacje infrastruktury sieci, wyświetlacze LED
 • systemy oświetleniowe
 • instalacje zasilające
 • sprzęt kontrolno-pomiarowy
 • przyrządy elektroniczne stosowane
 • wagi elektroniczne, urządzenia do obrazowania termicznego
 • sterowniki, mierniki cyfrowe, schematy elektryczne/elektroniczne
 • tłumaczenie opisu robót budowlanych;
 • tłumaczenie projektu wykonawcy i rozliczenie ryczałtowe
 • projekt zamawiającego i rozliczenie obmiarowe
 • tłumaczenie projektu zamawiającego i rozliczenia ryczałtowego
 • tłumaczenia do zamówień publicznych
 • tłumaczenie dokumentacji sprawozdawczej
 • tłumaczenia dokumentów związanych z powołaniem komisji przetargowej
 • tłumaczenia informacji kierowanej do uczestników postępowania
 • tłumaczenie oświadczeń, wniosków kierowanych do prezesa UZP
 • tłumaczenia zaproszeń do udziału w postępowaniu wraz z przewodnikiem
 • tłumaczenie założenia wyjściowego do kosztorysowania dla oferentów
 • oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy
 • tlumaczenie oświadczenia o zdatności obiektu budowlanego do użytkowania
 • tłumaczenie protokolu końcowego odbioru robót
 • protokół odbioru robót branżowych pod względem technicznym
 • tłumaczenie terminarza przeglądów robót w okresie gwarancji i rękojmi
 • tłumaczenie uzupełnienia wniosku
 • wniosek o bezprzetargowe nabycie nieruchomości
 • tlumaczenie wniosku o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych
 • wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych
 • tłumaczenia wniosków o pozwolenie na rozbiórkę, budowę, użytkowanie
 • wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
 • tłumaczenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej
 • wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 • tlumaczenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
 • wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
 • tłumaczenie wniosku o zarejestrowanie dziennika budowy
 • tlumaczenie wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej
 • tłumaczenie wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę
 • tłumaczenie zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • zawiadomienie o zmianie kierownika budowy lub inspektora nadzoru
 • tłumaczenie umowy o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego
 • umowa o wykonanie prac projektowych
 • tłumaczenie umowy o wykonanie prac projektowych
 • umowa o wykonanie robót remontowych i konserwacji
 • umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego
 • umowa z kierownikiem budowy

Oferta tłumaczeń

 • Tłumaczenia naukowe
 • Tłumaczenia techniczne
 • Tłumaczenia literackie
 • Tłumaczenia informatyczne
 • Tłumaczenia ekonomiczne
 • Tłumaczenia korespondencji
 • Tłumaczenia zwykłe
 • Tłumaczenia pisemne
 • Tłumaczenia patentów
 • Tłumaczenia budowlane
 • Tłumaczenia umów
 • Tłumaczenia reklamowe
 • Biuro Tłumaczeń Frogtranslation - Monika Dąbrowska (Matykiewicz) - Profesjonalne tłumaczenia pisemne tekstów na język angielski
  tel: 509-904-198 / e-mail: monika@frogtranslation.com - Prześlij swój tekst do wyceny. Przetłumaczenie go to nie problem.
  Jeżeli nie wiesz jak i gdzie przetłumaczyć jakiś tekst - zleć go mi. Tanie tłumaczenia tekstów angielskich to moja specjalność.


  Projekt i wykonanie: execute.pl